Pronájem fotbalového hřiště 

Přírodní travnaté hřiště velké 
Zápas  2800 Kč / hod. 
Trénink 2800 Kč / hod.
Přírodní travnaté hřiště malé 
Zápas 2600 Kč / hod.
Trénink 2000 Kč / hod.
UMT 
V období 1. 11. - 30. 4.  2400 Kč / hod.
V období 1. 5. - 31. 10. 1200 Kč/ hod.
Osvětlení hřiště UMT  700 Kč / hod.
Kabina - rozhodčí 400 Kč
Kabina - hráči 800 Kč

 * Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. K cenám je nutné přičíst 10% DPH.