Pronájem fotbalového hřiště 

Přírodní travnaté hřiště velké 
Zápas 1200 Kč / 0,5 hod. 
Trénink 1200 Kč / 0,5 hod.
Přírodní travnaté hřiště malé 
Zápas 1100 Kč / 0,5 hod.
Trénink 800 Kč / 0,5 hod.
UMT 
V období 1. 11. - 30. 4.  1000 Kč / 0,5 hod.
V období 1. 5. - 31. 10. 400 Kč/ 0,5 hod.
Osvětlení hřiště UMT  350 Kč / 1 hod.
Kabina - rozhodčí 200 Kč
Kabina - hráči 400 Kč

 * Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. K cenám je nutné přičíst 15% DPH.