V souladu se Stanovami čl.III. FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N. svolává Výkonný výbor Valnou hromadu na středu 5.10.2022 od 16:30hod. do klubovny FK J.Mšeno.

Právo zúčastnit se má každý člen klubu FK J.Mšeno starších 18 let, který má k 30.9.2022 zaplaceny členské příspěvky.

Dle čl.III. bod 4 v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů.

Dokumenty ke stažení

Pozvánka na Valnou hromadu

Návrh kandidátky

Návrh jednacího řádu

Návrh volebního řádu