Dne 31.8.2021 se konala schůze Výkonného výboru FK Jiskra Mšeno per rollam.

Zápis ze schůze a jmenný seznam členů s hlasovacím právem jsou zveřejněny v "Klubových dokumentech".