Dne 2.11.2020 se konala schůze Výkonného výboru FK Jiskra Mšeno hlasováním per rollam.

Byly odsouhlaseny Směrnice členství FK, Směrnice pro poskytování peněžitých darů a dále i jmenný seznam členů FK s hlasovacím právem.

Veškeré dokumenty jsou zveřejněny v "Klubových dokumentech".