Dne 8.2.2021 se konala schůze Výkonného výboru FK Jiskra Mšeno hlasováním per rollam.

Zápis ze schůze a jmenný seznam členů FK s hlasovacím právem jsou zveřejněny v "Klubových dokumentech".