Usnesení Valné hromady FK Jiskra Mšeno

Usnesení Valné hromady FK Jiskra Mšeno-Jablonec nad Nisou

  konané 23.6.2016 od 17.00 hodin v klubovně FK Jiskra Mšeno


 


A/ Valná hromada bere na vědomí:

 

     1/ Zhodnocení uplynulého období v činnosti klubu

 

B/ Valná hromada schvaluje:

 

     1/ Program jednání valné hromady, jednací a volební řád

     2/ Volbu mandátové komise ve složení: Dutka M., Vaněk P.  

     3/ Volbu návrhové komise ve složení: Klíma F., Blecha R.

     4/ Volbu volební komise ve složení:  Görner J., Braniš M.

     5/ Zprávu o hospodaření klubu za uplynulé období

     6/ Zprávu mandátové komise.

     7/ Volbu předsedy FK Jiskra Mšeno na další 4leté období pana Čičmance  Ladislava.

     8/ Volbu členů VV FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N. ve složení: Duštíra Michal, Klíma

         František,  Ryšavý David, Škvor Martin  

     9/ Výběr členských příspěvků ve výši 300,-Kč měsíčně po dobu 10 měsíců v roce,

         s výjimkou 16 hráčů A mužstva.

 

C/ Valná hromada ukládá:

 

     1/ Přihlásit do soutěží v ročníku 2016/2017 „A“ mužstvo krajský přebor, „B“ mužstvo I.B

         třída, „C“ mužstvo okresní soutěž,  starší dorost krajský přebor, mladší dorost krajská

         soutěž, mladší žáci okresní přebor.

                                                                                                          Z: sekretář klubu

                                                                                                          T: 28.6. a 7.7.2016

     2/ Zveřejnit výsledky VH na webových stránkách FK Jiskra Mšeno

                                                                                                

                                                                                                          Z: předseda klubu     

                                                                                                          T: 30.6.2016

 V Jablonci nad Nisou dne 23.6.2016
 Zapsal: F.Klíma

 


 

 

 

 

Klub | 10.07.2016

 

ARCHIV AKTUALIT

 

Další domácí zápas

FK Jiskra Mšeno vs. -

Poslední videa