Pozvánka na mimořádnou Valnou hromadu - 26.9.2016 v 17.30hod.

.

 

POZVÁNKA

NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

FK JISKRA MŠENO-JABLONEC n.N.

 

V souladu se Stanovami čl.III. FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N. svolává Výkonný výbor Mimořádnou Valnou hromadu na pondělí 26.9.2016 od 17.30 hod. do klubovny FK J.Mšeno.

Právo zúčastnit se má každý člen klubu FK J.Mšeno a k přijetí usnesení je potřeba souhlasu 3/5 většiny všech přítomných členů starších 18 let.

Dle čl.III. bod 4 v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů.

 

 

Program:

11.)   Úvod, zahájení

22.)   Volba mandátové a  návrhové komise  

33.)   Návrh na výši členských příspěvků pro rok 2016-2017

44.)   Zpráva mandátové komise

5.)   Návrh usnesení

6.)   Závěr

 

V Jablonci n.N. dne 13.9.2016

 

 

   Čičmanec Lad.                                                                                Klíma František

předseda FK J.Mšeno                                                                         místopředseda FK J.Mšeno

 

                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

Klub | 22.09.2016

 

ARCHIV AKTUALIT

 

Další domácí zápas

FK Jiskra Mšeno vs. -

Poslední videa